جمعه / ۲۹ تیر / ۱۴۰۳ Friday / 19 July / 2024
×
حفر چاه تشنگی چهارباغ را رفع کرد
«چهارباغ رسا» گزارش می‌دهد:

حفر چاه تشنگی چهارباغ را رفع کرد

قانون اساسی
انتخابات فردا در ۵۹ هزار شعبه اخذ رأی برگزار می‌شود

انتخابات فردا در ۵۹ هزار شعبه اخذ رأی برگزار می‌شود

سخنگوی شورای نگهبان گفت: انتخابات ریاست جمهوری فردا در ۵۹ هزار شعبه اخذ رأی برگزار می‌شود.