جمعه / ۲۹ تیر / ۱۴۰۳ Friday / 19 July / 2024
×
حفر چاه تشنگی چهارباغ را رفع کرد
«چهارباغ رسا» گزارش می‌دهد:

حفر چاه تشنگی چهارباغ را رفع کرد

ندامتگاه
۱۰۵ زندانی مجتمع ندامتگاهی قزلحصار کرج آزاد شدند

۱۰۵ زندانی مجتمع ندامتگاهی قزلحصار کرج آزاد شدند

مدیر مجتمع ندامتگاهی قزلحصار کرج از آزادی ۱۰۵ زندانی این ندامتگاه با استفاده از تخفیف قانونی طی سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.